Angling rules / Hengel reëls

The following rules are implemented at Kwaggahoek Dam with immediate effect. If you break it you will be requested to leave the venue although you have paid (No refunds)! / Die volgende reëls word met onmiddelike effek by Kwaggahoekdam geimplementeer. As jy dit verbreek sal jy versoek word om die perseel te verlaat al het jy betaal (Geen refunds)!:

 1. Only SACS Subscribers are allowed to fish for Carp at Kwaggahoek Dam. Day visitors may only fish for Kurper. ./ Slegs SACS lede word by Kwaggahoekdam toegelaat vir Karp te hengel. Dagbesoekers mag net vir Kurper hengel. 
 2. Only Specimen angling with a hair rig may be used for Carp angling at the venue. Conventional angling only for Kurper. / Slegs Spesiehengel met 'n haarstrop word toegelaat vir Karphengel by die dam. Konvensionele hengel slegs vir Kurper.
 3. Only 1 hook may be used per rod for Carp and Kurper angling. / Slegs 1 hoek mag gebruik word per stok vir Karp en Kurper hengel.
 4. No less than 19lb (8kg) strength of main line must be used / Slegs lyn sterker as 19lb (8kg) moet gebruik word op die hooflyn.
 5. All fish safe equipment (carp mat, fish safe landing net and weigh sling) must be displayed before starting to fish. / Alle visvriendelike toerusting (karpmat, visveilige skepnet en weegsak) moet uitgestal word voordat daar gehengel word.
 6. To curb line pressure, only 2 rods are allowed on a camp area if 1 angler fishes. A maximum of 4 rods are allowed on a camp area if 2 or more anglers fish. / Om lyndruk te verminder word slegs 2 stokke op 'n kamparea toegelaat wanneer 1 hengelaar hengel. 'n Maksimum van 4 stokke word toegelaat op 'n kamparea wanneer 2 of meer hengelaars hengel. 
 7. Anglers are not allowed to fish from one camp area over to another, especially at the Spot and the Otter camps. The tree in the water and reeds on the dam wall indicate the angling borders between the two swims. / Hengelaars word nie toegelaat om oor kampareas te hengel nie, veral by die Kol en Otter kampe. Die boom in die water en rietbos op die damwal dui die grens tussen die twee areas aan. 
 8. The use of bait boats alone are not allowed! / Die gebruik van aasbootjies alleenlik word nie toegelaat nie!
 9. Fish must be played and landed from a small boat or canoe to curb fish from being lost in snags. Do not try to land the fish from the bank! / Vis moet vanaf 'n boot of canoe gespeel en geland word om the keer dat vis in snags beland. Moenie probeer om die vis van die ower af te land nie!
 10. No Carp or Kurper may be removed by any angler from the venue or be grilled. Gates will be locked permanently to the venue and vehicles searched for fish being removed without authorization. Any person visiting the venue will be obliged to accept this arrangement or not be allowed access to the venue any more. / Geen Karp of Kurper mag vanaf die dam verwyder word of gebraai word nie. Hekke tot die perseel sal voortaan gesluit word en voertuie deursoek word vir vis wat onregmtig verwyder word. Enige persoon wat die venue besoek sal die reëling gehoorsaam of die perseel voortaan belet word.
 11. Anglers are requested to consider one another as SACS members. / Hengelaars word versoek om mekaar te konsidereer as SACS lede.
 12. No swimming of children are allowed in the dam. Crocodiles are present! / Geen swem van kinders word in die dam toegelaat nie. Krokodille is teenwoordig! 
 13. No misuse of alcohol or playing of hard music will be tolerated. / Geen misbruik van alkohol of harde musiek sal geduld word nie.
 14. No Carp or Kurper may be sacked. It must be weighed, photographed and released as soon as possible! / Geen Karp of Kurper mag gesak word nie. Dit moet so gou as moontlik geweeg, afgeneem en vrygelaat word!

Vanaf 6 Mei 2015 word alle Karphengel vanaf Die Kol en Otter kampe deur South African Carp Angling Solutions (SACS) hanteer en besprekings kan slegs aanlyn op dié webwerf gedoen word. / As from 6 May 2015 all Carp angling from The Spot and the Otter Camps, are processed by South African Carp Angling Solutions (SACS) and bookings can only be done online on this website.

Vanaf 1 Oktober 2019 word alle Kurperhengel en besprekings vanaf Kampareas 1-4 asook die chalet deur SACS hanteer. Besprekings kan per whatsapp gedoen word by Julius Klokow te 083-789 9082./ From 1 October 2019 all Kurper angling and reservations for Camp areas 1-4 and the chalets are managed by SACS. Bookings can be made via whatsapp with Julius Klokow at 083-789 9082.

Slegs SACS lede mag vir Karp by die dam hengel. Geen vriende van hengelaars wat nie aan SACS behoort sal toegelaat word nie! / Only SACS subscribers are allowed to do Carp Angling at the dam. No friends of anglers that are not part of SACS will be allowed.

Sluit aan by SACS om besprekings by die dam te kan maak. / Join SACS at http://www.sacarp.co.za/register to make reservations at the venue.

Die gebruik van elektriese motors vir bootjies word aanbeveel a.g.v die klein wateroppervlakte en om nie vis te verjaag by ander hengelareas nie / The use of Electric trolling motors for boats are preferred due to the small surface of the dam and to not spook fish on other angler's swims.

Die minimum lynsterkte om by die dam te hengel is vasgestel op 19lb / 8kg om visveiligheid te verseker. Inspeksies sal gedoen word om te verseker dat hengelaars die reël nakom! / The minimum strength of line has been set at 19 lb / 8 kg to ensure the safety of fish. Inapections will be done to ensure that anglers adhere to this rule!

Tariewe en inligting/ Tariffs and information :

Daar is ook ‘n ingangsfooi fooi per karavaan van R20 betaalbaar en moet tydens jou bespreking gekies word / There is also an entrance fee of R20 payable per caravan and it must be selected when your reservation is made.

1.    4 Kampeer aeas @ R90 per persoon per dag of nag. Minimum fooi van R360 betaalbaar vir naweek besprekings. / 4 Camp areas @ R95-00 per person per day or night. Minimum fee of R360 for 2 people payable on weekend bookings.

2.    3 Vissers Chalets / 3 Fishermen’s Chalets @ R200-00 for 2 people per day/night.

(2 dubbel beddens, paraffien lantern, basiese kookgerei, bring eie beddegoed / 2 double beds, paraffin lantern, basic cooking utensils, bring own bedding). Gesamentlike ablusie blok met paraffien storte en spoel toilette. Communal ablution block with paraffin showers and flush toilets.

3.    “Die Kol / The Spot” – omheinde privaat kamp (tent of karavaan) / enclosed private camp (tent or caravan). Starting @ R280-00 vir/for 2, R420-00 vir/for 3, R600-00 vir/for 4 people per day and night.

4.    “Die Otterkamp / The Ottercamp” – omheinde privaat kamp (tent of karavaan) / enclosed private camp (tent or caravan). Pryse soos Die Kol / Prices as The Spot.

5.    Kingfisher eenhede (3) / Kingfisher units (3) @ R500-00 per chalet per night.

(Eskom krag, kombuisie, stort en toilet, yskas, mikrogolf oond, beddegoed word voorsien, bring slegs eie handdoeke / Eskom power, kitchenette, shower and toilet, fridge, micro-wave oven, bedding is supplied, bring only own towels)

Karp en Kurper streng vang en vrylaat. Geen vis mag gesak word nie!

Carp and Kurper strictly catch and release. No fish may be sacked!

Alle kampareas is met elektriese punte toegerus. / All camping areas are equipped with an electricity point.

Karp matte beskikbaar by die kantoor vir gebruik. / Carp mats available at the office to use.

Click on the following link to make "Reservations" at the venue:

http://sacarp.co.za/reservations/

Contour chart